Liceum
INFOTECH

Nowe Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji

Nie marnuj czasu na bycie kimś,
kim nie jesteś
Steve Jobs

Liceum
INFOTECH

Nowe Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji

Niczego w życiu nie należy się bać,
należy to tylko zrozumieć
Maria Skłodowska Curie

Liceum
INFOTECH

Nowe Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji

Każdy głupi może wiedzieć. Sedno
polega na tym, by zrozumieć
Albert Einstein

Liceum
INFOTECH

Nowe Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji

Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie
Peter Drucker

 

Dlaczego warto ?

#1    Specjalizacje

Nie możesz zdecydować się na specjalizację i rozszerzenia? Wybierzesz je w drugiej klasie.

Uczeń w klasie pierwszej oprócz standardowych przedmiotów ogólnych uczy się przedmiotów rozszerzonych: język angielski, coaching sukcesu, trening mentalny - poznaje swoje predyspozycje i adekwatne do nich techniki uczenia się, skutecznie kształtuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. W kolejnych klasach wybiera specjalizację i przedmioty rozszerzone. Kształtuje nabyte umiejętności miękkie i rozwija pasje na zajęciach dodatkowych.

#2    Liceum, które stawia na innowacje

W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach wyższych.
Wdrażamy marzenia w życie!
 • Relacje

  Relacje

  Edukacja oparta jest na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel - rodzic.

 • Relacje

  Nauczyciele

  Nasi nauczyciele to doświadczeni trenerzy, egzaminatorzy maturalni, instruktorzy, menedżerowie wyższego szczebla. Swoje kwalifikacje podnoszą w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

 • Relacje

  Praktyka połączona z programem nauczania

  Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, współpracując przy projektach naszych partnerów - firm z Klastra Technologicznego INFOTECH i Patronów danej specjalizacji.

 • Relacje

  Umiejętności

  Do głównych celów nauczania należą: biegłe porozumiewanie się w językach obcych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, zaawansowany poziom kompetencji miękkich z dużym naciskiem na umiejętność pracy w grupie.

 • Relacje

  Nauka poprzez rozumienie

  Rozumienie zamiast pamięciowego zapamiętywania. Oceny opisowe wskazują czego uczeń powinien się nauczyć. Motywują, a nie kategoryzują. Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł wiedzy.

 • Relacje

  Technologie w procesie edukacji

  Uczniowie korzystają z: mLegitymacji i e-legitymacji, indywidualnego konta internetowego bez limitu, zdalnych lekcji online, materiałów do nauki, udostępnionych w chmurze, laptopów edukacyjnych, tabletów graficznych, oculus’ów i wielu innych narzędzi.

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH z elementami fińskiego modelu nauczania:
 • Relacje

  I obszar - RELACJE:

  • Budowanie relacji we wszelkich możliwych płaszczyznach: rodzic - nauczyciel - uczeń, dyrekcja - rodzic - nauczyciel, szkoła - firmy i instytucje - nauczyciele - uczniowie; uczeń - uczeń; klasa – klasa.
  • Nauczyciel jako tutor - partner w zdobywaniu wiedzy.
  • Edukacja oparta na komunikacji.
  • Rodzice zaangażowani w edukację swoich dzieci.
  • Praca na lekcji oparta o współpracę, a nie rywalizację.
  • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania.
 • Nauczyciele

  II OBSZAR - Nauczyciele

  • Specjaliści z różnych branż adekwatnych do wybranych specjalizacji.
  • Egzaminatorzy maturalni, tutorzy, partnerzy.
  • Nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem i nieustannym samokształceniem.
  • Wizja rozwoju szkoły - regularne spotkania i wzajemne uczenie się nauczycieli.
  • Szkolenia zewnętrzne kadry (raz w miesiącu) - dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
  • Praca w zespołach, szukanie powiązań interdyscyplinarnych w ramach przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, językowych ( w tym specjalizacji m.in.: język angielski w medycynie, prawie).
  • Nauka umiejętności „rynkowych”, potrzebnych w konkretnych branżach; współudział firm - patronów konkretnych specjalizacji w tworzeniu programu nauczania i zajęć specjalizacyjnych.
 • Warunki Nauki

  III OBSZAR - Warunki nauki

  • Każda klasa ma swoją salę.
  • Swobodne ustawianie i łączenie ławek w salach, co sprzyja pracy w grupie.
  • Decydowanie uczniów o wyglądzie sali, wystroju szkoły, itp.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich, współdecydowanie uczniów o życiu pozalekcyjnym szkoły i zajęciach dodatkowych, korzystanie z budżetu partypacyjnego i decydowanie o wydatkach.
 • Pziom nauki

  IV OBSZAR - Poziom nauczania

  • Przygotowanie do matury - mocne podstawy do zdania matury na poziomie rozszerzonym; kadrę zasilają nauczyciele - egzaminatorzy przedmiotów maturalnych.
  • Nauka oparta na rozumieniu, a nie pamięciowym zapamiętywaniu.
  • Nauka życiowej zaradności i kompetencji miękkich.
  • Zajęcia z komunikacji i empatii oraz z logiki i krytycznego myślenia.
  • Celem nauczania jest zdobycie konkretnych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy.
  • Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł zdobywania wiedzy.
  • Szkoła bez korepetycji - dodatkowa pomoc w nauce w ramach zajęć w szkole.
  • Pochwała podstawowym sposobem motywacji - jeśli krytyka, to tylko konstruktywna.
  • Oceny opisowe, które wskazują czego uczeń powinien się nauczyć, nie demotywują i nie kategoryzują.
  • Praca na lekcji oparta na współpracy a nie na rywalizacji.
  • Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.
Stawiamy na całościowy rozwój ucznia, dbając o kształtowanie charakteru, odpowiedzialności, ale i otwartości. Uczymy, inspirujemy, motywujemy.
 • Indywidualne podejście

  Odpowiadamy na różne potrzeby edukacyjne, zajmując się uczniami, którzy posiadają wybitne umiejętności, nietypowe zainteresowania, ale również specjalne potrzeby edykacyjne.

 • Atmosfera

  Budujemy pozytywne relacje i poczucie wspólnoty oparte na modelu fińskim. Realizujemy działania społeczne i projekty szkolne inicjowane przez uczniów, wspólne dbamy o czystość i porządek w szkole. Dzięki temu uczniowie mają poczucie współtworzenia i kształtowania swojej szkoły, a przy okazji uczą się umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

 • Wartości

  Stanowią podstawę działania każdego członka społeczności szkolnej z poszanowaniem uczuć innego człowieka, uczą empatii i udzielania pomocy, a także akceptowania niedoskonałości. Zdobywanie wiedzy oparte jest na współpracy, a nie rywalizacji. Doświadczenia zdobywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych pozwalają uczyć się poprzez własną pracę oraz odkryć system wartości bliski każdemu uczniowi.

 • Charakter

  Innowacyjne przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności miękkich pomagają w głębszym poznaniu własnej osobowości oraz potrzeb z nią związanych, m.in: odkrywaniu zainteresowań, swoich zalet, indywidualnych motywacji wpływających na kształt późniejszej kariery zawodowej.

 • Wyjątkowość

  Każdy uczeń już od drugiej klasy jest objęty opieką nauczyciela mentora, który dzięki regularnym spotkaniom z podopiecznym, planuje wspólną pracę, zbiera informacje od innych nauczycieli o postępach w nauce i kształtuje ścieżkę zawodową.

Katarzyna Polak
język polski
Dowiedz się więcej

Katarzyna Polak
×

Katarzyna Polak

język polski

Nie bójcie się pytać, pobudzajcie wyobraźnię, dzielcie się wątpliwościami, wyrażajcie emocje, eksperymentujcie, a nawet błądźcie. Nie lubię rutyny szkolnej, dlatego zachęcam swoich uczniów do samodzielności, odpowiedzialności i brania inicjatywy we własne ręce. Sama tworzę pomoce dydaktyczne, a jako muzyk- także piosenki edukacyjne. Jestem zwolenniczką wykorzystania potencjału narzędzi cyfrowych w edukacji, należę do ambasadorów eTwinning i trenerów warsztatów komputerowych eTwinning w woj. podlaskim. Jestem mentorem oceniania kształtującego w kursie CEO „OK Zeszyt” oraz trenerem Edukreatywności. Swoją miłością do nauczania dzielę się na moim blogu http://kreaktywnanauka.blogspot.com.

e-mail: katarzyna.polak@infotech.edu.pl

Zuzanna Sztabińska
matematyka
Dowiedz się więcej

Zuzanna Sztabińska
×

Zuzanna Sztabińska

matematyka

Jako pasjonatka matematyki i zaangażowany nauczyciel śmiało mogę stwierdzić, że potrafię nauczyć każdego! Od lat z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminów maturalnych, uczę młodzież na różnych poziomach edukacyjnych w szkołach oraz szlifuję “matematyczne diamenty” przygotowując do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Jestem magistrem matematyki, absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Praca z młodzieżą i poznawanie ich, jest dla mnie okazją do samodoskonalenia się i ciągłego poszukiwania najefektywniejszych metod. Robię wszystko, by uczeń rozumiał a nie uczył się na pamięć. Prowadzę zarówno zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne jak i zajęcia rozwijające matematyczne zainteresowania. W swojej pracy cenię także bieżący kontakt z rodzicem. W wolnej chwili trenuję kolarstwo.

e-mail: zuzanna.sztabinska@infotech.edu.pl

Anna Grygutis Kalinowska
język angielski
Dowiedz się więcej

Anna Grygutis Kalinowska
×

Anna Grygutis Kalinowska

język angielski

Jak skutecznie uczyć się języka? Poprzez praktykę. Dlatego staram się swoich uczniów zachęcać, by mówili jak najwięcej, przełamując swoje bariery i oswajając z językiem obcym. Wiem coś o tym, swoją biegłość językową pogłębiałam w Lays School w Cambridge, gdzie na 300 uczestników byłam jedyną Polką. Dodatkowo, przebywałam pół roku na renomowanej uczelni w Niemczech, gdzie językiem wykładowym był angielski z zakresu marketingu i zarządzania. Wszystkie praktyki studenckie odbywałam za granicą. Od 2010 roku prowadzę zajęcia ze studentami WSFiZ zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Jestem Wspólnikiem Założyciela oraz członkiem Senatu Uczelni. Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów Filologii angielskiej oraz Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Moje hobby to podróże-RPA, Meksyk, Tajlandia, Kuba, Egipt, Tunezja oraz kraje europejskie. Ta pogłębiona żywa wiedza o świecie, pozwala mi wykorzystywać ją w pracy z młodzieżą i tym samym rozbudzać w nich zainteresowania językiem oraz praktycznym jej wykorzystaniem.

e-mail: anna.grygutis-kalinowska@infotech.edu.pl

Marek Bagiński
informatyka
Dowiedz się więcej

Marek Bagiński
×

Marek Bagiński

informatyka

Uczę przedmiotów informatycznych w szkołach od ponad 28 lat. Świat techniki, elektroniki, informatyki to moja pasja. Cała dziedzina nowoczesnych technologii to pasjonująca kraina do odkrywania i do wykorzystywania tych odkryć w codziennym życiu. Stało się to moim celem w nauczaniu - chcę pokazać praktyczne zastosowanie zdobyczy techniki. Zadania do wykonania na lekcjach zawsze mają odniesienie do sytuacji z naszego życia. Wiedzę można teraz zdobyć bardzo szybko i łatwo. Trudniej opanować umiejętności korzystania z narzędzi takich jak programy komputerowe. Uważam, że łatwiej jest się uczyć obsługi narzędzia jeśli wiadomo do czego się tego użyje. Poza szkołą mam kilka innych pasji: technika, biologia, podróże, jazda rowerem, science-fiction, testowanie różnych dystrybucji systemu Linux i myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka, jak np. ornitologia czy majsterkowanie.

e-mail: marek.baginski@infotech.edu.pl

Iwona Beata Jarocka
język angielski
Dowiedz się więcej

Iwona Beata Jarocka
×

Iwona Beata Jarocka

język angielski

Nauka języka to nie tylko przyswajanie słówek, to także kształtowanie umiejętności komunikowania się, poznawania kultur, ale i wytyczania nowych horyzontów i otwartości. To doświadczenie, które podobnie, jak doświadczenie zawodowe - wzbogaca. Ja swoje zdobywałam latami, pracując w międzynarodowych korporacjach, ale przede wszystkim na różnych szczeblach edukacji, począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjum, po liceum i technikum. To pozwoliło mi znaleźć wspólny język z młodzieżą, z którą tak lubię pracować. Z tego między innymi powodu jestem również trenerem Odysei Umysłu, gdzie rozwijam zdolności twórcze młodych i zachęcam ich do kreatywnego rozwiązywania problemów. Interesują mnie też inne kultury i psychologia. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam tytuł mgr socjologii i filologii angielskiej.

e-mail: iwona.jarocka@infotech.edu.pl

Urszula Kisielewska
pedagog
Dowiedz się więcej

Urszula Kisielewska
×

Urszula Kisielewska

pedagog

Dla pedagoga dobre relacje mają ogromne znaczenie. Dlatego od 13 lat buduję je każdego dnia, pracując z dziećmi i młodzieżą na różnych szczeblach kształcenia. Równie istotne, jak kontakt z dzieckiem, jest zaufanie rodziców, których staram się wspierać w trudnej niekiedy roli rodzica. Podczas wieloletniej edukacji zdobyłam uprawnienia socjoterapeuty i trenera TZA. Od 10 lat pełnię funkcję kuratora społecznego V Wydziału Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.<br/>Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zdobyłam tytuł magistra na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Resocjalizacji na wydziale IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, jak również Mediacje Sądowe na Wydziale Prawa w Białymstoku. Z racji, iż moją pasją jest teatr, ukończyłam studia podyplomowe Instruktor Reżyser Teatralny oraz Drama w edukacji i terapii. Przez kilka lat byłam związana z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, gdzie wystąpiłam w kilku spektaklach między innymi "Ich czworo" G.Zapolskiej, "Dzień Zwycięstwa", "Bieżeńcy Exodus", "Konstelacje". Moją pasją dzielę się z młodymi pokoleniami. Prywatnie jestem matką trójki dzieci.

e-mail: urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

Monika Borodzicz
język rosyjski
Dowiedz się więcej

Monika Borodzicz
×

Monika Borodzicz

język rosyjski

Włoski, a może francuski? Dla mnie bezspornie najpiękniejszym językiem jest rosyjski! Od 13 lat wpajam miłość do niego moim uczniom, zarówno jako nauczyciel, jak i lektor szkoły językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bliski, wytyczał moją drogę zawodową i zdecydował o kierunku studiów – filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Niezmiennie inspiruje mnie do odkrywania swoich tajników i wschodniosłowiańskiej duszy. Stanowi motywację, by rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, czego efektem jest zdobycie przeze mnie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich, którzy chcą poznać język największego państwa świata!

e-mail: monika.borodzicz@infotech.edu.pl

Wioletta Czyżewska
język angielski
Dowiedz się więcej

Wioletta Czyżewska
×

Wioletta Czyżewska

język angielski

Należę do szczęściarzy - łączę swoją pracę zawodową z pasją do języka angielskiego. Co więcej, mogę przy tym współpracować z fantastyczną młodzieżą, którą zarażam entuzjazmem do języka ojczystego Williama Shakespeare'a. Angielski to język biznesu, nauki, dyplomacji i turystyki. Skoro ponad miliard ludzi nim włada, warto go poznać. Przekonałam się o tym już na studiach (jestem magistrem filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) i utwierdzam każdego dnia w mojej pracy, powtarzając swoim uczniom Practice makes perfect.

e-mail: violetta.czyzewska@infotech.edu.pl

Patrycja Gołaszewska
wiedza o kulturze
Dowiedz się więcej

Patrycja Gołaszewska
×

Patrycja Gołaszewska

wiedza o kulturze

Animacja kultury, kulturoznawstwo i aktorstwo scen muzycznych to te edukacyjne ścieżki, które pozwoliły mi połączyć pasję z pracą zawodową. Scena to miejsce, w którym czuję się jak "ryba w wodzie" i właśnie tym uwielbiam inspirować ludzi, z którymi pracuję. Rozmaite działania artystyczne oraz projekty animacji społecznej, których byłam uczestnikiem, organizatorem i trenerem (m.in. Gawędziarze XXI wieku, Zwierciadła), a przede wszystkim wykształcenie aktorskie wpływają na to, że zajęcia, które prowadzę są kreatywne i skierowane na wielowymiarowy rozwój, przy całkowitym zaangażowaniu i wykorzystaniu potencjału ucznia. Prowadzę zajęcia z przedmiotów artystycznych, emisji głosu i rehabilitacji głosu, prezentacji publicznych. Uwielbiam długie rozmowy, podróże i odkrywanie nowych smaków, teatr, spacery, jazdę na rowerze. W wolnych chwilach wielką radość sprawia mi muzykowanie i czytanie dobrych książek.

e-mail: patrycja.golaszewska@infotech.edu.pl

Sylwia Karczewska
język polski
Dowiedz się więcej

Sylwia Karczewska
×

Sylwia Karczewska

język polski

Jestem nauczycielem języka polskiego i wciąż poszukuję nowoczesnych metod, które pozwolą mi ciekawie i z pasją mówić o literaturze, szczególnie tej dawnej (co „nie jest sztuką łatwą ani małą”;-) . Przekonuję swoich uczniów, że człowiek od wieków szuka prawdy, dobra i piękna w różnych ich odcieniach, a literatura i sztuka nie są oderwane od rzeczywistości. Od dziesięciu lat jestem egzaminatorem maturalnym. Oprócz filologii polskiej, ukończyłam również studia logopedyczne na UwB. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, która potrzebuje więcej uwagi i czasu w nauce. Bardzo lubię podróżować (zawsze z dobrą książką), szczególnie tam, gdzie słychać szum ciepłego morza, a pomidory mają smak słońca. Ostatnio pasjami oglądam „Wiedźmina” i „Dom z papieru”. Bawią mnie gry karciane oraz słowne i niesamowite teksty piosenek Katarzyny Nosowskiej i „Lao Che”. Zgadzam się w 100%, że najlepszy czas na działanie jest teraz, a do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach!.

e-mail: sylwia.karczewska@infotech.edu.pl

Dominika Kraśnicka
filozofia, etyka
Dowiedz się więcej

Dominika Kraśnicka
×

Dominika Kraśnicka

filozofia, etyka

Pracę z młodzieżą uważam za odpowiedzialne oraz niesłychanie inspirujące zadanie. Kładę nacisk na rozwijanie w uczniach samodzielnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Filozofia oznacza „mądrość”/ „umiłowanie mądrości”, co pozwala zrozumieć świat, ale i siebie samego. Etyka zaś - poznać wartości, co jest szczególnie ważne w kształtowaniu się charakterów młodych ludzi. Ukończyłam studia w instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskałam tytuł magistra Filozofii oraz uprawnienia do pracy dydaktycznej. W wolnych chwilach uciekam na Mazury, gdzie żegluję, gotuję i "ładuję akumulatory". Cenię czas z dobrą książką, filmem oraz ten spędzony na spacerach ukochanym psem.

e-mail: dominika.krasnicka@infotech.edu.pl

Jerzy Mantur
historia
Dowiedz się więcej

Jerzy Mantur
×

Jerzy Mantur

historia

Historia fascynuje, w każdym wieku. Wiem coś o tym. Jako mgr historii i WOS, doradca zawodowy, edukator, a także opiekun wielu olimpijczyków od lat zarażam młodzież uczuciem do tego przedmiotu. Wiedzę, którą posiedli sprawdzam jako przewodniczący, weryfikator i egzaminator maturalny z historii na poziomie rozszerzonym, a także jako egzaminator maturalny z WOS. Jestem również trenerem/specjalistą z zakresu pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. W moim dorobku znajdują się publikacje zarówno o tematyce badań społecznych, jak i skierowane do nauczycieli i maturzystów z historii. W moim doświadczeniu zawodowym ważne miejsce zajmują Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Konkurs Wiedzy o Zawodach, których byłem pomysłodawcą i współorganizatorem. Dodatkowo, Kieruję Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

e-mail: jerzy.mantur@infotech.edu.pl

Monika Ustyniuk
wychowanie fizyczne
Dowiedz się więcej

Monika Ustyniuk
×

Monika Ustyniuk

wychowanie fizyczne

Wpajanie wiedzy, że sprawność fizyczna to nieodłączny element sprawności psychicznej i emocjonalnej to moja dewiza życiowa. Już od kilkunastu lat zarażam nią uczniów podczas lekcji. Jako absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz nauczyciel dyplomowany, staram się, aby ruch w każdej formie był naturalną częścią życia każdego młodego człowieka. Posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki ręcznej, piłki siatkowej, narciarstwa i aerobiku. Kocham taniec i kontakt z ludźmi...Wykonywana praca sprawia mi ogromną radość. Staram się by w dorosłym życiu sport i troska o własne zdrowie była wartością nadrzędną.

e-mail: monika.ustyniuk@infotech.edu.pl

Sylwia Kostrowska
geografia
Dowiedz się więcej

Sylwia Kostrowska
×

Sylwia Kostrowska

geografia

Ukończyłam studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Staram się by nauka na moim przedmiocie umożliwiła uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Jednocześnie uwielbiam podróżować i poznawać różne ciekawe miejsca. Mam nadzieję, że dzięki temu zabiorę Was w ciekawy świat geografii przepleciony pięknymi historiami z moich podróży.

e-mail: sylwia.kostrowska@infotech.edu.pl

Grzegorz Nowik
fizyka
Dowiedz się więcej

Grzegorz Nowik
×

Grzegorz Nowik

fizyka

Jestem absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem nauczycielem fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. U uczniów najbardziej cenię pomysłowość i zaangażowanie. Wiem, że kształtowanie postaw charakterystycznych dla fizyki ułatwia rozumienie procesów i zjawisk, które towarzyszą człowiekowi na co dzień. Poznanie fizyki to poznanie otaczającego nas świata poprzez ukazanie osiągnięć ludzkiego umysłu.
W wolnych chwilach czytam książki i gram w gry komputerowe.

e-mail: grzegorz.nowik@infotech.edu.pl

Marta Daniluk
pedagog/koordynator ds. rekrutacji
Dowiedz się więcej

Marta Daniluk
×

Marta Daniluk

pedagog/koordynator ds. rekrutacji

Moją pasją jest psychologia i szeroko pojęty rozwój osobisty. Uważam, że kontakt z drugim człowiekiem jest nieodłącznym elementem zrozumienia samego siebie. Doskonale sprawdzam się w roli "pośrednika" rozwoju ucznia w szkole. Już na etapie rekrutacji powoli wprowadzam ucznia do Społeczności INFOTECH. Dbam o to, by czuł się pewnie. Służę pomocą i dobrą radą.
Z wykształcenia jestem pedagogiem, a zainteresowanie psychologią zawiodło mnie na liczne szkolenia. Jestem Trenerem Inspiracji. Przeszłam także szkolenie z praktyk neurolingwistycznego programowania co wiąże się bezpośrednio z rozwijaniem kompetencji interpersonalnych, komunikowaniem zmian i wspólną motywacją.

e-mail: marta.daniluk@infotech.edu.pl

Aleksander Ciwoniuk
edukacja dla bezpieczeństwa
Dowiedz się więcej

Aleksander Ciwoniuk
×

Aleksander Ciwoniuk

edukacja dla bezpieczeństwa

Na swoich lekcjach przygotowuję uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia. Przede wszystkim kładę nacisk na pierwszą pomoc, bo wiem, że przede wszystkim ta wiedza przyda im się na każdym etapie życia. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne fantomy do resuscytacji, dzięki czemu w trakcie zajęć każdy uczeń ma szansę doskonalić udzielanie pierwszej pomocy.
Jestem absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Wciąż doskonalę się na kursach, by znać najnowsze zalecenia organizacji zdrowia.
Jestem nauczycielem mianowanym i od 18 lat pracuję z młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich. Lubię książki militarne i historyczne. Jestem sympatykiem Jagielloni.

e-mail: aleksander.ciwoniuk@infotech.edu.pl

Natalia Kotowska
koordynator do spraw ucznia
Dowiedz się więcej

Natalia Kotowska
×

Natalia Kotowska

koordynator do spraw ucznia

W Zespole INFOTECH jestem social life managerem. Nie jest to typowo szkolne stanowisko… Na co dzień czuwam nad tym, by każdy uczeń oraz rodzic czuł się zaopiekowany jak i poinformowany, o tym co dzieje się w naszej szkole.
Staram się by w nasza szkoła tętniła życiem! Wraz z uczniami dbam, aby wspólnie zaplanowane szkolne święta były celebrowane przez całą Społeczność. Wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w naszej szkole, wybierane są z uczniami podczas cotygodniowych spotkań Samorządu Uczniowskiego. Pomagam w koordynacji wyjazdów, wycieczek jak i wspólnych wyjść. Chętnie integruję uczniów, także poza murami szkoły, podczas wspólnego czasu na lodowisku czy wyjścia na wspólną pizzę. A wszystko to relacjonuje na naszym profilu Facebook jak i na innych kanałach social media.

e-mail: natalia.kotowska@infotech.edu.pl

Natalia Cudna
programowanie zwinne
Dowiedz się więcej

Natalia Cudna
×

Natalia Cudna

programowanie zwinne

Na co dzień pracuję z zespołami programistów i klientem, uczę ich umiejętności miękkich, metod porozumiewania się i skutecznej pracy w zespole. Pracowałam z kilkoma setkami specjalistów IT w Warszawie i Białymstoku.
W Liceum poprowadzę zajęcia z komunikacji i umiejętności pracy w grupie. Zwykle moje lekcje odbywają się w niestandardowej formie - pracujemy w mniejszej grupie, uczestniczymy w różnych warsztatach i ćwiczeniach, dzięki którym dowiadujemy się jak się lepiej komunikować i pracować w zespole.
Obecnie pracuję na stanowisku Head of Scrum (Dyrektor ds. Scrum) w Instapage. Jestem organizatorką białostockiej społeczności Agilestok.

e-mail: natalia.cudna@infotech.edu.pl

Tomasz Włodarczyk
biologia
Dowiedz się więcej

Tomasz Włodarczyk
×

Tomasz Włodarczyk

biologia

Jestem absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem stopień doktora. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami. Pracowałem także jako egzaminator maturalny. Zajmuję się naukowo owadami społecznymi, szczególnie mrówkami. Obserwuję je w terenie, choć także prowadzę hodowle laboratoryjne służące do doświadczeń. Pracę z uczniami i studentami ukierunkowuję na rozwiązywanie konkretnych problemów (zadań) kształtujących umiejętność poszukiwania rozwiązań na podstawie posiadanej wiedzy, choć także staram się ukazywać wartość wiedzy samej w sobie. Lubię aktywnie spędzać czas - rower i pływanie.

e-mail: tomasz.wlodarczyk@infotech.edu.pl

Elwira Małyszko
historia
Dowiedz się więcej

Elwira Małyszko
×

Elwira Małyszko

historia

Film i "historia"! To dwie dziedziny, które dla wielu wydają się nie możliwe do połączenia! A jednak. Jestem absolwentką historii na Uniwersytecie w Białymstoku, a także Warszawskiej Szkoły Filmowej i Animacji na wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Moja podróż w przestrzeni szkolno filmowej trwa już ponad piętnaście lat. To wielowątkowa opowieść, której fabuła dzieje się w przestrzeni szkolnej, a głównymi bohaterami są moi uczniowie. Praca nauczyciela i reżysera filmowego ma wiele wspólnych mianowników, a najważniejszym jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki tym doświadczeniom udało mi się zrealizować wiele ciekawych projektów z zakresu edukacji jak i filmu: "Zachodzący Białystok", "Doświadczyć historii", "Moja galeria jest ulica" współpracować przy "Filmowym Podlasiu", "Żubroffce" a także reżyserować i współtworzyć filmy jak chociażby "Ludwik Zamenhof". Doświadczenia nabyte przy realizacji i współtworzeniu tych działań pozwoliły mi nabyć doświadczenie, które pozwala realizować mi zajęcia nakierowane nie tylko na wiedzę, a wielowymiarowy rozwój. W ramach przedmiotu historia, zajęć artystycznych czy chociażby animacji wykorzystują wiedzę i umiejętności z każdej z powyższych dziedzin, dzięki czemu moje zajęcia to swego rodzaju hybryda, która pozwala uczniowi rozwijać kreatywność, swobodę myślenia i czerpać wiedzę w sposób niekonwencjonalny.

e-mail: elwira.malyszko@infotech.edu.pl

Emilia Truszkowska
kierownik ds. administracji szkoły
Dowiedz się więcej

Emilia Truszkowska
×

Emilia Truszkowska

kierownik ds. administracji szkoły

e-mail: emilia.truszkowska@infotech.edu.pl

Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska

Czy edukacja i przedsiębiorczość mają ze sobą coś wspólnego? Oczywiście. Zarówno jedno, jak i drugie wymaga samodzielności, kreatywności, elastyczności, a także połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze najnowsze technologie, możemy aktywnie, twórczo i skutecznie realizować ideę nowoczesnej edukacji, której jestem zwolenniczką. Jako inspiratorka fińskiego modelu nauczania w Liceum i Technikum INFOTECH, wierzę w siłę relacji, współpracy, ale przede wszystkim wierzę w uczniów, których potencjał, talenty i umiejętności możemy kształtować na drodze wzajemnego zaufania. Jestem absolwentką studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, co jest cennym doświadczeniem z uwagi na umiejętności zarządzania placówką edukacyjną. Jako wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor doceniam możliwości, jakie niosą za sobą innowacyjne metody nauczania, będące nieodłącznym elementem szkoły jutra. Taką szkołę chcę budować wraz z kadrą, rodzicami, ale przede wszystkim młodzieżą. Razem musi nam się udać!

katarzyna.kaczynska@infotech.edu.pl

Karol Przybyszewski
Karol Przybyszewski

Technologia ułatwia życie. Okazuje się, że może być też cennym sprzymierzeńcem w nauce. Dlatego swoje doświadczenia zawodowe w pracy programisty i menedżera branży IT, wykorzystuję w innowacyjnej edukacji, sprawując pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Dlaczego to tak ważne? Jestem przekonany, że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach. Poza działalnością w szkołach INFOTECH, prowadzę firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jestem doktorantem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (tu też ukończyłem studia). Mam dwóch fantastycznych synów, z którymi chętnie odrabiam prace domowe z informatyki i przekazuję swoją pasję do programowania. W latach 2006- 2011, razem z rodziną mieszkałem i pracowałem jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założyłem i prowadziłem oddział międzynarodowej firmy programistycznej, zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

karol.przybyszewski@infotech.edu.pl

Adam Kamiński
Adam Kamiński

Jak mówił Peter Drucker „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Z pomocą wiedzy i technologii możemy kreować jutro. Stawiając na mądrą, aktywną, samodzielną młodzież, inwestujemy w kapitał, który zaprocentuje. Od lat aktywnie wpieram rozwój przedsiębiorczości i technologii, dlatego wiem jak ważna jest nowoczesna edukacja. Moje przekonania wynikają z kompetencji zawodowych, które zdobywałem latami zarówno jako wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, Dyrektor Zarządzający Klastra Technologicznego Infotech, Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o. czy jako Koordynator Podlaskiego Parku Przemysłowego oraz Prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Fundamentem mojej edukacji było ukończenie Wydziału Prawa UWB oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science. Swoje doświadczenie menedżerskie wykorzystuję na co dzień, zajmując stanowisko Dyrektora ds. rozwoju Technikum Programistycznego INFOTECH.

adam.kaminski@infotech.edu.pl

Masz pytania?

napisz do nas

#3    Wsparcie ekspertów i firm

 • Andrzej Parafiniuk

  "Fiński model edukacji jest jednym z najlepszych na świecie. Dostarcza sprawdzone rozwiązania w kształceniu, ale i kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebujemy szkoły, która buduje społeczny kapitał. Nauka poprzez rozumienie, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności uczniów, zaprocentuje w przyszłości, dając jednocześnie rzesze nowych specjalistów."

  Andrzej Parafiniuk

  Konsul Honorowy Republiki Finlandii

 • Jarosław Antychowicz

  "Steve Jobs zauważył: „Starzy ludzie pytają: Co to jest? Młodzi pytają: Co mogę przy pomocy tego zrobić?” Media i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne otwierają możliwości. Kompetencje cyfrowe wspierają rozwój kompetencji zawodowych - pomagają kreować przyszłość. W połączeniu z innowacyjnym modelem edukacji, zwiększają atrakcyjność na rynku pracy."

  Jarosław Antychowicz

  CEO Infinity Group

 • Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

  Jako Kancelaria będąca patronem specjalizacji Prawniczej w Liceum INFOTECH widzimy ogromny potencjał. Szkoła, która kształtuje kompetencje już na tak wczesnym etapie, jest w stanie skuteczniej przygotować nie tylko do wymarzonych studiów prawniczych, ale i zawodu. Wiedza w połączeniu z praktyką otwierają wiele możliwości.

  Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

  Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

 • Sebastian Suma

  Media cyfrowe i komunikacja w Internecie są podstawą działania firm. Kształtują wizerunek marek, sprzedaż produktów, tworzą metody komunikacji. Łączą w sobie nowoczesną technologię, kreację, marketing. Stare formy kształcenia nie nadążają za zmianami. Dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie edukacji znać możliwości mediów cyfrowych, marketingu, analityki webowej oraz efektywnej komunikacji online.

  Sebastian Suma

  Agencja Sempai

Co nowego?

Zasady rekrutacji

  • Krok 1

   Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  • Krok 2

   Po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni

  • Krok 3

   Zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną z dyrekcją szkoły

  Liceum INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
  Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
  Szkoła jest instytucją niedochodową.
  Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Liceum.

 • 1. Jednorazowe wpisowe

  • 1200 zł

   Do 1 maja

  • 1400 zł

   Od 1 maja do 30 czerwca 2020

  • 1500 zł

   Od 1 lipca 2020

  2. Miesięczne czesne

  • 490 zł

   Od 1 maja do 30 czerwca opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:

  Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju:

  68 1140 2004 0000 3902 8022 4617 Mbank s.a.

  W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem
  wpisowe/czesne-miesiąc/Liceum 2020

 • Chcesz dołączyć do kadry pedagogów?
  Zapraszamy do współpracy

  • sprzyjające środowisko do pracy i rozwoju zawodowego
  • możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływania na kształt Liceum
  • dostęp do najbardziej aktualnego know-how
  • nowoczesne wyposażenie ułatwiające pracę
  • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
  • możliwość realizacji ciekawych projektów na styku edukacji i IT

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Liceum Ogólnokształcące INFOTECH mieści się w centrum Białegostoku, w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, przy ulicy Ciepłej 40, w skrzydle budynku E.

  Nasz adres:
  Liceum INFOTECH
  ul. Ciepła 40E
  15 - 472 Białystok

 • Liceum Ogólnokształcące INFOTECH jest nową inicjatywą Klastra, drugą po Technikum Programistycznym, nowoczesną szkołą, łączącą tradycyjne profile nauczania z nowoczesnymi technologiami.

  Przygotowujemy młodych ludzi do zawodów przyszłości w branżach - ekonomia i e-commerce, biomedycyna, prawo z elementami nowych technologii. Do klasy II nauka w liceum ma charakter ogólny: przedmioty ogólnokształcące realizowane metodą projektów, nauka języków obcych - również w zakresie rozszerzonym, praca zespołowa, kształtowanie umiejętności miękkich i społecznych.

  W ramach liceum:
  - zapewniamy przygotowanie do matury na wysokim poziomie
  - kładziemy nacisk na języki obce na poziomie rozszerzonym
  - oferujemy unikalne specjalizacje.
  Liceum INFOTECH jest jedyną szkołą w Białymstoku, która wdraża fiński model edukacji.

 • Tak, jest to szkoła płatna. Do uiszczenia jest wpisowe, jak i całoroczne czesne Tutaj możesz zapoznać się z wysokością opłat.

 • Tak. Zniżki otrzymują w pierwszej kolejności uczniowie z orzeczeniem o zespole Aspergera. Comiesięczne czesne wynosi 450 złotych - zamiast 490 złotych. Tutaj dowiesz się więcej o wysokości wpisowego.

 • Rekrutacja już ruszyła! Liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i wypełnij formularz!

 • Pierwszym krokiem rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się poprzez formularz rekrutacyjny DOSTĘPNY TUTAJ. Następnie zapraszamy na indywidualną rozmowę z Dyrekcją szkoły.

 • Dokumenty mogą Państwo wysłać pocztą na adres szkoły, bądź dostarczyć je osobiście do sekretariatu szkoły. Po 26 czerwca 2020 proszę dostarczyć do sekretariatu oryginały świadectw (ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty). Dodatkowo, należy dostarczyć kartę zdrowia dziecka z poprzedniej placówki edukacyjnej.

 • Tak. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dyskwalifikujemy żadnego kandydata. Najważniejsza jest dla nas rozmowa kwalifikacyjna, w której główną rolę odgrywa kandydat ubiegający się o miejsce w naszej szkole.

 • Niestety, na chwilę obecną nie posiadamy zintegrowanego internatu. Bursa, z którą współpracujemy to Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, przy ulicy Warszawskiej 62. Dokładny adres:

  Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
  ul. Warszawska 62
  15-007 Białystok

 • Nie. Należy jedynie dostarczyć kartę zdrowia dziecka z poprzedniej placówki edukacyjnej.

 • Oczywiście. Zapraszamy! Prosimy zgłosić się do sekretariatu, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania i oprowadzić po naszej szkole.

 • Tak. Prosimy jednak pamiętać o wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Po rejestracji poprzez formularz, oddzwonimy i umówimy się na spotkanie z Dyrekcją.

 • Tak. W naszej szkole organizujemy szereg interesujących zajęć dodatkowych. Ostateczny plan zajęć dodatkowych zostanie udostępniony po rozpoczęciu Roku Szkolnego.

 • Tak. W czasie roku szkolnego można dołączyć do nas w każdym momencie. Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy nabór również do klasy drugiej liceum. Rekrutacja już trwa! Zapraszamy do kontaktu i … zmiany na lepsze!

 • Chcemy, aby nasi uczniowie mieli wybór drugiego języka nowożytnego. Proponujemy: język niemiecki, rosyjski, hiszpański. Tylko od uczniów zależy, czy będą kontynuować naukę drugiego języka, czy zaczną się uczyć nowego od podstaw. W każdym przypadku gwarantujemy przydzielenie do grupy na odpowiednim poziomie.

 • Nasze liceum oferuje naukę na następujących profilach:
  - specjalizacja biznesowa,
  - specjalizacja media cyfrowe,
  - specjalizacja medyczna,
  - specjalizacja prawnicza.

 • Nasi nauczyciele posiadają wiele lat doświadczenia w nauczaniu i z pewnością poradzą sobie z przekazaniem niezbędnej wiedzy. Dodatkowo, z tak ważnych przedmiotów jak matematyka czy języki obce organizowane są zajęcia wyrównawcze.

 • Dla osób, które wykazują zainteresowanie kierunkami kreatywnymi, humanistycznymi, wykazują zdolności artystyczne i dziennikarskie, idealnym wyborem będzie specjalizacja Media Cyfrowe.

 • Nie. Uczeń w klasie pierwszej oprócz standardowych przedmiotów ogólnych uczy się przedmiotów rozszerzonych: język angielski, coaching kariery, kształtowanie umiejętności miękkich - poznaje swoje predyspozycje i adekwatne do nich techniki uczenia się, skutecznie kształtuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. W drugiej klasie wybiera specjalizację i przedmioty rozszerzone w dowolnej konfiguracji. Kształtuje nabyte umiejętności miękkie i rozwija pasje na zajęciach dodatkowych.

 • W naszej szkole świetnie odnajdzie się każdy ambitny, pełen pomysłów i pasji uczeń! Niezależnie od jego doświadczenia z udziałem w olimpiadach. Naszym atutem jest duża indywidualizacja nauczania, w zależności od predyspozycji ucznia.

 • W okresie czerwiec-lipiec 2020 prosimy o dostarczenie aktualnego zdjęcia do legitymacji w wersji papierowej do akt (2 sztuki) i elektronicznej do e-legitymacji i mLegitymacji, które należy przesłać na kontakt@infotech.edu.pl (nazwa pliku to imię i nazwisko ucznia, tytuł e-maila: imię i nazwisko ucznia - zdjęcie do legitymacji LICEUM). Uwaga! tylko wysłane zgodnie z powyższym e-maile będą akceptowane.

Nie zwlekaj i aplikuj do Liceum INFOTECH

Formularz rekrutacyjny

Masz pytania?

napisz do nas

kontakt@infotech.edu.pl

lub zadzwoń

Odwiedź nas w placówce: Tu nas znajdziesz